About Tanyatip
  • Company Overview  บริษัท ธัญญทิพย์ เอ็กซ์เพลส จำกัด  ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2529 ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาทถ้วน ด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและประสบการณ์มากกว่า 25 ปี จึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ารายใหญ่ในประเทศไทยจำนวนหลายราย บริษัท ธัญญทิพย์เอ็กซ์เพลส จำกัด ได้มีการพัฒนาการขนส่งควบคู่การนำนวัตกรรมใหม่เพื่อพัฒนาศักยภาพในเรื่องของการตรงต่อเวลา การตรวจสอบสินค้า และขนส่งสินค้าอย่างมืออาชีพปลอดภัย ในราคามาตราฐาน ตรงต่อความต้องการของลูกค้าทั่วประเทศไทย
    ภายใต้ The innovation of logistics บริษัท ธัญญทิพย์
    เอ็กซ์เพลส จำกัด ได้ดำเนินการให้บริการขนส่ง,ขนถ่านสินค้า ทั่วประเทศไทย รวมถึงการให้บริการเช่าคลังสินค้า โดยสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่  84/15 ม.2 ถนน รังสิต-นครนายก ตำบล ลำผักกูดอำเภอ ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 ประเทศไทย และขยายสาขาจุดควบคุบทั่วทั้ง 4 ภูมิภาคจึงสามารถรองรับความต้องการของลูกค้าในแต่ละพื้นที่อย่างตรงจุด
     

  •  Vision  ดำรงความเป็นผู้นำด้านการขนส่ง ตรงต่อเวลา ปลอดภัย ควบคู่นวัตกรรม ทั่วพื่นที่ประเทศไทย

  •  Mission  มุ่งเน้นการส่งมอบอย่างชำนาญการณ์ และ ตรงต่อเวลา

 


Copyright by tytexpress.com
Engine by MAKEWEBEASY