ทีมงานผู้บริหาร

นายเกรียงไกร ศรีแย้ม

ประธานกรรมการ

 

นางประทานพร ศรีแย้ม

กรรมการผู้จัดการ

 

นางสาวกิตติยา ศรีแย้ม

ผู้จัดการทั่วไป

 
 
หัวหน้าฝ่ายปฎิบัติการขนส่ง

หัวหน้าฝ่าย  Safety

หัวหน้าฝ่ายการเงิน

หัวหน้าฝ่ายซ่อมบำรุง
 


 

 


Copyright by tytexpress.com
Engine by MAKEWEBEASY